วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2551

รางวัล/ประกาศนียบัตร

แข่งเรียงความพระคุณของแม่ที่ 1

วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ : ด.ญ. วชิรญาณ์ ยงโภช
ชื่อเล่น : ทราย
เกิด : 1 เมษายน 2540
ระดับบชั้น : ป. 6.6
โรงเรียน : โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง
ที่อยู่ : 955/11 ถ. บรมไตรโลกนาถ2 ซ. ร่วมใจ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์บ้าน: 055-284138
เบอร์มือถือ: 080-6892521
E-mail: wachirayasai@hotmail.com
Blog http://wachirayasai.blogspot.com/

ผลการเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ย 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการเรียนเฉลี่ย 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการเรียนเฉลี่ย 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการเรียนเฉลี่ย 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการเรียนเฉลี่ย